NAVŠTIVTE NÁS

Návštěvník se náhle ocitne ve světě fabriky, která patří k největším závodům současné porcelánové výroby ve střední Evropě. Dostane se do samotného centra výroby, kde shlédne postupnou přeměnu porcelánové hmoty v unikátní porcelánové výrobky. 

S ohledem na opatření Vlády České republiky je prozatím 
Návštěvnické centrum Thun 1794 pro návštěvníky uzavřeno. 

Děkujeme za pochopení. 

Návštěvnické centrum Thun 1794

Návštěvnické centrum Thun 1794 bylo skromně otevřeno 23.5.2013

Na počátku se jednalo o okruh výrobou, kdy byli klienti vítáni na vstupní vrátnici. V témže období se otevírá v prostorách dekoračního oddělení i Porcelánová školička, jejímž základem pak jsou lavice a židle ze ZŠ Nová Role spolu s původními dekoračními stoly porcelánky. Již v průběhu roku 2013 navštíví centrum prvních 1250 návštěvníků a od počátku je vidět, že největší radost z centra mají děti a jejich rodiče. Návštěvnické centrum Thun 1794 a Porcelánová školička "Dekorace vlastního výrobku" se postupně mění v nový hit v karlovarském regionu. Později se ukazuje, že by bylo vhodné zkvalitnit zázemí pro narůstající počty návštěvníků. To již byl jen malý krůček ke zrodu rozvojové myšlenky pod názvem Porcelánová zastávka-centrum služeb pro turisty. To vzniklo za podpory MMR adaptací prostor bývalé kantýny porcelánky a slavnostně bylo otevřeno již v prosinci roku 2015. 

"Nyní po 7 letech nepřetržitého provozu se jedná o cestovatelský zážitek, který si našel své stabilní postavení mezi ostatními produkty industriální turistiky v České republice a střední Evropě a můžeme směle konstatovat, že našich služeb využilo přes 40 tisíc návštěvníků z více než 20-ti zemí světa od Peru až po Thajsko," doplňuje informaci k centru průvodce Jaroslav Dolina.

Porcelánová zastávka 

Dne 2.12.2015 byla v prostorách porcelánky Thun 1794 a.s. v Nové Roli otevřena tzv. Porcelánová zastávka - vstupní brána stávajícího Návštěvnického centra. Společnost Thun 1794 a.s. rozšířila Návštěvnický okruh na základě zvýšené poptávky návštěvníků o novou expozici a tou je právě Porcelánová zastávka. Jedná se o expozici koncipovanou jako Porcelánový příběh, který zohledňuje technologický proces výroby porcelánu od úpravy hlavní suroviny - kaolinu - až po finální výrobek. Návštěvník může kromě poznávací prohlídky využít také služeb stravovacího zařízení či zakoupit porcelán v podnikové prodejně.

Muzeum porcelánu - novinka

Společnost Thun 1794 je lídrem prezentace výroby porcelánu na území České republiky. Z tohoto důvodu dlouhodobě podporuje rozvoj Návštěvnického centra Thun 1794 zejména v oblasti naučných programů, ale nově i s odkazem na historii. Na přelomu roku 2020 a 2021 bylo dokončeno v Porcelánové zastávce Muzeum porcelánu Nová Role, a to u příležitosti 100 let od zahájení výroby porcelánu v Nové Roli. Muzeum v ucelené podobě prezentuje výrobu za 100 let a to nejenom prostřednictvím koncových výrobků, ale hlavně prostřednictvím jejich autorů, jako je prvorepublikový Heinrich Hechtfischer - původně umělecký ředitel v Rosenthalu - se svými unikátními glazurami. Následuje poválečná česká škola Jaroslava Ježka, který uspěl se svým tvarem Elka na výstavě EXPO Brusel v roce 1958. Samozřejmě nechybí tvorba Jiřího Laštovičky a prostor nejenom ve výrobě, ale i muzejní expozici je dán novým tvůrcům jako je Lenka Sárová Malíská. 

Porcelánová školička

V rámci Návštěvnického centra nabízí porcelánka Thun 1794 a.s. v Nové Roli vzdělávací projekt pro děti MŠ a ZŠ, tzv. Porcelánovou školičku. Návštěvníci si přímo ve výrobě mohou vyzkoušet práci tiskařů - dle vlastní fantazie si ozdobí porcelánové hrnky. Výrobek je poté vypálen a odeslán na uvedenou adresu návštěvníka. Porcelánka touto zábavnou a naučnou formou přibližuje řemeslnou práci spojenou s výrobou porcelánu široké veřejnosti. 


Návštěvnický okruh

Návštěvnický okruh zahrnuje: 

  • galerii porcelánu
  • informační okruh
  • filmovou projekci
  • servis pro klienty
  • prohlídku výroby s průvodcem
  • návštěvu shopu
  • Celá prohlídka trvá cca 40 min.