NAVŠTIVTE NÁS

Návštěvník se náhle ocitne ve světě fabriky, která patří k největším závodům současné porcelánové výroby ve střední Evropě. Dostane se do samotného centra výroby, kde shlédne postupnou přeměnu porcelánové hmoty v unikátní porcelánové výrobky. 

V sobotu 2.3.2024 bude Návštěvnické centrum pro veřejnost uzavřeno.

Děkujeme za pochopení

Návštěvnické centrum Thun 1794

Návštěvnické centrum Thun 1794 bylo skromně otevřeno 23.5.2013

Na počátku se jednalo o okruh výrobou, kdy byli klienti vítáni na vstupní vrátnici. V témže období se otevírá v prostorách dekoračního oddělení i Porcelánová školička, jejímž základem pak jsou lavice a židle ze ZŠ Nová Role spolu s původními dekoračními stoly porcelánky. Již v průběhu roku 2013 navštíví centrum prvních 1250 návštěvníků a od počátku je vidět, že největší radost z centra mají děti a jejich rodiče. Návštěvnické centrum Thun 1794 a Porcelánová školička "Dekorace vlastního výrobku" se postupně mění v nový hit v karlovarském regionu. Později se ukazuje, že by bylo vhodné zkvalitnit zázemí pro narůstající počty návštěvníků. To již byl jen malý krůček ke zrodu rozvojové myšlenky pod názvem Porcelánová zastávka-centrum služeb pro turisty. To vzniklo za podpory MMR adaptací prostor bývalé kantýny porcelánky a slavnostně bylo otevřeno již v prosinci roku 2015. 

"Nyní po 8 letech nepřetržitého provozu se jedná o cestovatelský zážitek, který si našel své stabilní postavení mezi ostatními produkty industriální turistiky v České republice a střední Evropě a můžeme směle konstatovat, že našich služeb využilo přes 50 tisíc návštěvníků z více než 20-ti zemí světa od Peru až po Thajsko," doplňuje informaci k centru průvodce Jaroslav Dolina.

Porcelánová zastávka 

Dne 2.12.2015 byla v prostorách porcelánky Thun 1794 a.s. v Nové Roli otevřena tzv. Porcelánová zastávka - vstupní brána stávajícího Návštěvnického centra. Společnost Thun 1794 a.s. rozšířila Návštěvnický okruh na základě zvýšené poptávky návštěvníků o novou expozici a tou je právě Porcelánová zastávka. Jedná se o expozici koncipovanou jako Porcelánový příběh, který zohledňuje technologický proces výroby porcelánu od úpravy hlavní suroviny - kaolinu - až po finální výrobek. Návštěvník může kromě poznávací prohlídky využít také služeb stravovacího zařízení či zakoupit porcelán v podnikové prodejně.

Muzeum porcelánu - novinka

Společnost Thun 1794 je lídrem prezentace výroby porcelánu na území České republiky. Z tohoto důvodu dlouhodobě podporuje rozvoj Návštěvnického centra Thun 1794 zejména v oblasti naučných programů, ale nově i s odkazem na historii. Na přelomu roku 2020 a 2021 bylo dokončeno v Porcelánové zastávce Muzeum porcelánu Nová Role, a to u příležitosti 100 let od zahájení výroby porcelánu v Nové Roli. Muzeum v ucelené podobě prezentuje výrobu za 100 let a to nejenom prostřednictvím koncových výrobků, ale hlavně prostřednictvím jejich autorů, jako je prvorepublikový Heinrich Hechtfischer - původně umělecký ředitel v Rosenthalu - se svými unikátními glazurami. Následuje poválečná česká škola Jaroslava Ježka, který uspěl se svým tvarem Elka na výstavě EXPO Brusel v roce 1958. Samozřejmě nechybí tvorba Jiřího Laštovičky a prostor nejenom ve výrobě, ale i muzejní expozici je dán novým tvůrcům jako je Lenka Sárová Malíská. 

Porcelánová školička

S dětmi doporučujeme navštívit Porcelánovou školičku. Zážitkový program je určený pro všechny, kteří rádi tvoří a chtějí si vytvořit vlastní originál. Hrneček si můžete ozdobit dekorativními tisky v otevíracích časech Návštěvnického centra Thun 1794 a Muzea porcelánu.
Tvůrčí dekorace porcelánu ideálně navazuje na prohlídku porcelánky největšího výrobce porcelánu v České republice Thun 1794 a.s. v Nové Roli.
Porcelánka touto zábavnou a naučnou formou přibližuje řemeslnou práci spojenou s výrobou porcelánu široké veřejnosti. 


Návštěvnický okruh

Návštěvnický okruh zahrnuje: 

  • galerii porcelánu
  • informační okruh
  • filmovou projekci
  • servis pro klienty
  • prohlídku výroby s průvodcem
  • návštěvu shopu
  • Celá prohlídka trvá cca 40 min.