Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tisková zpráva

25. 6. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

Archy Loket z.s.

provozovatele Návštěvnického centra Thun 1794

Návštěvnické centrum Thun 1794 bylo skromně otevřeno 23.5.2013 na počátku se jednalo o okruh výrobou, kdy byli klienti vítání na vstupní vrátnici v témže období se otevírá v prostorách dekoračního oddělení i Porcelánová školička, jejímž základem pak jsou lavice a židle ze ZŠ Nová Role spolu s původními dekoračními stoly porcelánky. Již v průběhu roku 2013 navštíví centrum prvních 1250 návštěvníků a od počátku je vidět, že největší radost z centra mají děti a jejich rodiče. Návštěvnické centrum Thun 1794 a Porcelánová školička - dekorace vlastního výrobku se postupně mění v   nový hit v karlovarském  regionu. Později se ukazuje, že by bylo vhodné zkvalitnit zázemí pro narůstající počty návštěvníků. To již byl jen malý krůček ke zrodu rozvojové myšlenky pod názvem Porcelánová zastávka-centrum služeb pro turisty, to vzniklo za podpory MMR adaptací prostor bývalé kantýny porcelánky a slavnostně bylo otevřeno již v prosinci roku 2015. „Nyní  po 5-ti letech nepřetržitého provozu se jedná o cestovatelský zážitek, který si našel své stabilní postavení mezi ostatními produkty industriální turistiky v České republice a střední Evropě a můžeme směle konstatovat, že našich služeb využilo přes 40 tisíc návštěvníků z více než 20-ti zemí světa od Peru až po Thajsko,“ doplňuje informaci k centru průvodce Jaroslav Dolina.  

Celý produkt se stal také významnou naučnou a tvůrčí aktivitou, a to zejména pro školy z Karlovarského kraje, ale pravidelně nás navštěvují školy a studenti z Plzně, Českých Budějovic, Olomouce, Prahy a celé další řady českých měst. Rostoucí zájem v poslední době zaznamenává centrum také od škol ze sousedního Německa, přibližuje mladé návštěvníky centra a školičky Růženka Dolinová koordinátorka Návštěvnického centra Thun 1794.

Návštěvnické centrum je významným turistickým cílem pro řadu evropanů, klienti jezdí ze Slovenska, Holandska, Dánska, Francie, Litvy nebo Slovinska, což je takovou drobnou informací, že náš kraj začínají kromě německy a rusky hovořících klientů navštěvovat klienti napříč celou Evropou.  Podíl je v současné době cca 75 až 80 % tuzemských klientů mezi 20 až 25 % přijíždí ze zahraničí.

Na podporu propagace centra vydává provozovatel Archa Loket z.s.  v úzké spolupráci se společností Thun 1794 a.s. také vlastní noviny pod názvem Express.

Centrum poskytuje průvodcovské služby ve čtyřech základních jazycích v češtině, němčině, ruštině, angličtině k dispozici máme i audio průvodce, který vznikl za podpory státní agentury CzechTourism. 

Po celou dobu provozu centra dochází k neustálému zkvalitňování služeb pro klienty a to především zlepšováním infrastruktury centra, v poslední době byly výrazně inovovány prostory Porcelánové školičky a právě v těchto dnech se dokončuje nová vstupní brána  návštěvnického okruhu v prostorách původní vzorkovny, dle slov generálního ředitele společnosti Vlastimila Argmana „se brána zaměří  zejména na informace o společnosti Thun 1794 a.s. a na porcelánové tvary, které se vyrábí v Nové Roli.“  V nové Roli se porcelán vyrábí od roku 1921, tedy v roce 2021 tomu bude již 100 let  a právě zde se podařilo vybudovat prakticky nejmodernější porcelánový závod (fabriku) minimálně v České republice.

Vstřícnost vedení společnosti a zaměstnanců porcelánky  a unikátní porcelánová výroba   prezentovaná   angažovanými průvodci  to vše vytváří základní stavební kameny Návštěvnického centra Thun 1794, které od počátku provozuje Archa Loket, která se v roce 2015 transformovala na zapsaný spolek. V současné době je faktem, že provoz centra se pomalu stává soběstačným, bez určité podpory společnosti Thun 1794 a.s. by se jistě stále neobešel, ale centrum není provozně závislé na veřejné podpoře. To považujeme za největší ekonomický úspěch celého projektu.

Samozřejmě je přirozenou snahou jak společnosti Thun 1794 a.s., tak i provozovatele Archy Loket z.s.  získávat veřejné prostředky na stavební rozvoj, vybavení a případně na propagaci a to jak z prostředků místních (krajských, republikových), tak i prostředků z Evropské unie, tak tomu je ve spolupráci                  s Porzellanikonem státním muzeem v Selbu se kterým jsme za podpory Euregia Egrensis uspořádali aktivitu pod názvem porcelán v Česko - bavorském příhraničí v roce 2017 na pokračování této aktivity se mohou návštěvníci Porcelánových slavností těšit v letošním i příštím roce.

U našeho partnera Porzellanikonu v Selbu je k vidění například i původní parní pohon pomocí kterého docházelo v 19. století k mletí porcelánové hmoty z kaolinu, křemene, živce a vody.

Jak se z těchto surovin vyrobí porcelán u největšího výrobce porcelánu v České republice společnosti Thun 1794 a.s. v jeho porcelánce v Nové Roli Vám již odpoví místní návštěvnické centrum na jehož prohlídku Vás nyní srdečně zveme, součástí dnešní zážitkové prohlídky bude Porcelánová školička s instalovanou výstavou Studenti a děti Karlovarského kraje v Porcelánové školičce, výstava se následně přesune do vestibulu budovy A v areálu Karlovarského kraje, výstava je propagační podporou Porcelánové školičky, ale ne jedinou, díky podpoře dopravy ze strany Karlovarského kraje  se s výrobou porcelánu seznámí i děti z Aše, Toužimi, Útviny, Žlutic a  dalších od Nové Role vzdálených míst regionu. 

Nemodernizuje se jen porcelánka, ale i některé doprovodné programy Návštěvnického centra, které v roce 2017 vyrazilo do své 5-té sezóny festivalovým vlakem, byla to historická Singrovka, ta byla v loňském roce vyprodána do posledního místa.

Singrovku  letos nahradí s ohledem na výluku a kapacitu  moderní a komfortnější vlaková souprava Shark. Což jednak bude znamenat nižší jízdné pro návštěvníky, ale také zvýšení kapacity festivalového vlaku, který pojede „ za holkami z porcelánu“, do prostředí porcelánky jejíž interiéry připomínají interiéry známé z filmu „Holky z porcelánu,“ tento snímek slovenského režiséra Juraje Herze se točil v porcelánce v Klášterci nad Ohří, kde společnost Thun 1794 a.s. plánuje zřídit expozici, která bude připomínkou  právě tohoto známého  českého  filmu. V Klášterci je možné již nyní navštívit skvostné muzeum porcelánu na zámku, kde je ve sbírkách vystaven i thunský servis unikátní dílo kláštereckého porcelánu pro 165 stolovníků a v blízké době si bude moci návštěvník přímo v porcelánce připomenout i okamžiky ze známého   filmu, který byl natočen v roce 1974.   

Pro účastníky  festivalového vlaku je   kromě prohlídky připravena i   dekorace   porcelánových   výrobků.